A

Bine ați venit!

Dacă doriți să vă adaptați la o lume în schimbare, interdependentă, dacă doriți să urmați cursurile unei facultăți care să vă asigure succes în concurența intelectuală și în dezvoltarea personală, dacă doriți să beneficiați de ultima tehnologie în domeniul informațional, Academia de Studii Economice din București este alegerea potrivită!

Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă vizează actualizarea/dezvoltarea unei/unor competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare. Participanţii la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă au calitatea de cursanți

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se desfăşoară pe baza Regulamentului privind activitatea didactică în cadrul programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, aprobat de senatul universitar al Academiei de Studii Economice din București.

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul programului.

În conformitate cu prevederile legale, programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă organizate în cadrul Academiei de Studii Economice din București utilizează sistemul de credite de studiu transferabile.

După promovarea examenului de certificare a competenţelor, absolvenţii programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă primesc un certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului absolvit.

Certificatul de atestare a competenţelor profesionale este însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară/standardul ocupațional care a stat la baza dezvoltării programului şi competenţa/competenţele sau unitatea de competenţă/unităţile de competenţă vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. Certificatul de atestare a competenţelor profesionale şi suplimentul descriptiv se aprobă prin ordin de ministru şi se gestionează potrivit reglementărilor referitoare la actele de studii.