Business și Turism

Programe postuniversitare de 198 ore 

Managementul strategic al ospitalității

plan de învățământ

- informații utile

Programe postuniversitare de 180 ore 

Evaluarea întreprinderilor din sectorul terţiar

plan de învățământ

Programe postuniversitare de 90 ore 

Administrarea afacerilor în industria ospitalităţii şi a turismului

plan de învățământ

Fraude, contrafaceri şi riscuri asociate

plan de învățământ

Politica concurenţei: cadru conceptual şi instrumente

plan de învățământ