Administrație și Management Public

A

Programe postuniversitare de 180 ore (80 ore curs + 100 ore seminar)

1.   Managementul achizitiilor publice

     - plan de învățământ

2.   Managementul instituţiilor publice

     - plan de învățământ

3.   Managementul administraţiei publice locale

     - plan de învățământ

4.   Managementul poliţiei locale

     - plan de învățământ

5.   Managementul politicilor publice

     - plan de învățământ

6.   Audit în domeniul public

     - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 40 ore (20 ore curs + 20 ore seminar) 

7.   Modelare și guvernare în administrația publică

     - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 20 ore (10 ore curs + 10 ore seminar) 

8.   Iniţiere în managementul administraţiei publice locale

     - plan de învățământ

9.   Iniţiere în managementul poliţiei locale

     - plan de învățământ

10.   Iniţiere în managementul politicilor publice

     - plan de învățământ

11.   Iniţiere în managementul instituţiilor publice

     - plan de învățământ

12. Iniţiere în audit în domeniul public

     - plan de învățământ

13. Aplicarea principiilor social media în administraţia publică

     - plan de învățământ

14. Managementul electronic al documentelor în administraţia publică

     - plan de învățământ

15. Impactul aplicării principiilor social media în administraţia publică

     - plan de învățământ

16. Marketing online pentru administrația publică

     - plan de învățământ

17. Inițiere în managementul procesului de armonizare și implementare a acquisului comunitar

      - plan de învățământ