Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

 

Programe postuniversitare de 90 ore (40 ore curs + 50 ore seminar)

1. Analiză, proiectare şi administrarea arhitecturilor microsoft specifice cloud-urilor private / hibride

     - plan de învățământ

2. Tehnici şi metode cantitative de analiză economică

     - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 40 ore (20 ore curs + 20 ore seminar

3. Analiza şi proiectarea orientată obiect a produselor software

     - plan de învățământ

4. Reţele de calculatoare

     - plan de învățământ

5. Prelucrarea analitică a datelor în SAS

     - plan de învățământ

6. Tehnici de realizarea a sondajelor şi anchetelor statistice

     - plan de învățământ

7. Statistica în studii şi cercetări medicale

     - plan de învățământ

8. Business analysis

     - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 30 ore (15 ore curs + 15 ore seminar)

9. Administrarea sistemelor Unix/Linux

     - plan de învățământ

10. Asigurarea calității software

     - plan de învățământ

11. Baze de date Oracle. Programare în Limbajele sql şi pl/sql

     - plan de învățământ

12. Dezvoltarea aplicaţiilor web

     - plan de învățământ

13. Guvernanţa în sectorul public

     - plan de învățământ

14. Instrumente Oracle pentru business intelligence

     - plan de învățământ

15. Introducere în programarea platformei mobile android

     - plan de învățământ

16. Microsoft Office pentru afaceri

     - plan de învățământ

17. Noţiuni avansate de Unix/Linux

     - plan de învățământ

18. Politici economice anticiclice

     - plan de învățământ

19. Programarea platformelor mobile android si j2me

     - plan de învățământ

20. Tehnologii pentru afaceri electronice

     - plan de învățământ

21. Utilizarea limbajului UML în dezvoltarea sistemelor informatice

     - plan de învățământ

22. Utilizarea tehnologiei ASP.NET pentru dezvoltarea de aplicaţii internet

     - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 20 ore (10 ore curs + 10 ore seminar)

23. Administrarea bazelor de date Oracle

     - plan de învățământ

24. Comerţ electronic

     - plan de învățământ

25. Instrumente de planificare a proiectelor: Microsoft Project

     - plan de învățământ

26. Introducere în Unix/Linux

     - plan de învățământ

27. Programarea avansată a dispozitivelor mobile: Android

     - plan de învățământ

28. Programarea dispozitivelor mobile: Windows Phone

     - plan de învățământ

29. Vizualizarea datelor

     - plan de învățământ

30. Cisco – comutare LAN si Wireless

     - plan de învățământ

31. Cisco – concepte si protocoale de rutere

     - plan de învățământ

32. Cisco – fundamente de retea

     - plan de învățământ

33. Cisco – retele wan

     - plan de învățământ