Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

 

Programe postuniversitare de 90 ore 

Analiză, proiectare şi administrarea arhitecturilor microsoft specifice cloud-urilor private / hibride

- plan de învățământ

Tehnici şi metode cantitative de analiză economică

- plan de învățământ

Programe postuniversitare de 40 ore 

Analiza şi proiectarea orientată obiect a produselor software

- plan de învățământ

Reţele de calculatoare

- plan de învățământ

Prelucrarea analitică a datelor în SAS

- plan de învățământ

Tehnici de realizarea a sondajelor şi anchetelor statistice

- plan de învățământ

Statistica în studii şi cercetări medicale

- plan de învățământ

Business analysis

- plan de învățământ

Programe postuniversitare de 30 ore 

Administrarea sistemelor Unix/Linux

- plan de învățământ

Asigurarea calității software

- plan de învățământ

Baze de date Oracle. Programare în Limbajele sql şi pl/sql

- plan de învățământ

Dezvoltarea aplicaţiilor web

- plan de învățământ

Guvernanţa în sectorul public

- plan de învățământ

Instrumente Oracle pentru business intelligence

- plan de învățământ

Introducere în programarea platformei mobile android

- plan de învățământ

Microsoft Office pentru afaceri

- plan de învățământ

Noţiuni avansate de Unix/Linux

- plan de învățământ

Politici economice anticiclice

- plan de învățământ

Programarea platformelor mobile android si j2me

- plan de învățământ

Tehnologii pentru afaceri electronice

- plan de învățământ

Utilizarea limbajului UML în dezvoltarea sistemelor informatice

- plan de învățământ

Utilizarea tehnologiei ASP.NET pentru dezvoltarea de aplicaţii internet

- plan de învățământ

Programe postuniversitare de 20 ore 

Administrarea bazelor de date Oracle

- plan de învățământ

Comerţ electronic

- plan de învățământ

Instrumente de planificare a proiectelor: Microsoft Project

- plan de învățământ

Introducere în Unix/Linux

- plan de învățământ

Programarea avansată a dispozitivelor mobile: Android

- plan de învățământ

Programarea dispozitivelor mobile: Windows Phone

- plan de învățământ

Vizualizarea datelor

- plan de învățământ

Cisco – comutare LAN si Wireless

- plan de învățământ

Cisco – concepte si protocoale de rutere

- plan de învățământ

Cisco – fundamente de retea

- plan de învățământ

Cisco – retele wan

- plan de învățământ