Comerț

 

Programe postuniversitare de 180 ore (80 ore curs + 100 ore seminar)

1.    Evaluarea întreprinderilor din sectorul terţiar

      - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 90 ore (40 ore curs + 50 ore seminar)

2.    Administrarea afacerilor în industria ospitalităţii şi a turismului

      - plan de învățământ

3.    Fraude, contrafaceri şi riscuri asociate

      - plan de învățământ

      - fișă de disciplină 1

      - fișă de disciplină 2

      - fișă de disciplină 3

      - discipline și personal

      - descrierea programului

      - grile de competențe

4.    Politica concurenţei: cadru conceptual şi instrumente

      - plan de învățământ

      - fișă de disciplină 1

      - fișă de disciplină 2

      - fișă de disciplină 3

      - discipline și personal

      - descrierea programului

      - grile de competențe

Programe postuniversitare de 30 ore (15 ore curs + 15 ore seminar)

5.    Managementul învățământului superior

      - plan de învățământ