Contabilitate și Informatică de Gestiune

 

Programe postuniversitare de 180 ore

Diagnosticul economico-financiar al firmei

plan de învățământ

Dreptul raporturilor de muncă

plan de învățământ

Guvernanță și examinări anti-fraudă

plan de învățământ

Contabilitate și audit în sectorul public

plan de învățământ

Programe postuniversitare de 90 ore

Antreprenoriat si inovare

plan de învățământ

Intraprenoriat si inovare

plan de învățământ

Tehnologia informației și comunicației pentru contabili

plan de învățământ

Guvernanță anti-fraudă în sistemele bancare şi de asigurări

plan de învățământ

Controlling-ul şi managementul performanţei

plan de învățământ

Guvernanță anti-fraudă în instituțiile publice

plan de învățământ

Contabilitatea și auditul instituțiilor publice

plan de învățământ

Contabilitatea, fiscalitatea şi dreptul afacerilor 

plan de învățământ

Contabilitatea, fiscalitatea şi dreptul afacerilor 

plan de învățământ

Programe postuniversitare de 40 ore

Simulare decizională de Gestiune

- plan de învățământ

Analiza și restructurarea economico-financiară a firmei

plan de învățământ

Management antreprenorial

plan de învățământ

Tehnologia informației și comunicației pentru activitățile de birou

plan de învățământ

Tehnologia informației și comunicației pentru afaceri

plan de învățământ

Tehnologia informației și comunicației pentru antreprenori

plan de învățământ

Contabilitatea şi raportarea financiară

în conformitate cu directivele europene 

plan de învățământ

Contabilitatea şi raportarea financiară 

în conformitate cu directivele europene 

plan de învățământ

Contabilitatea sectorului public în conformitate

cu regelementările naţionale şi internaţionale 

plan de învățământ

Contabilitatea sectorului public în conformitate

cu regelementările naţionale şi internaţionale 

plan de învățământ

Contabilitate şi raportare în conformitate

cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) 

plan de învățământ

Contabilitate şi raportare în conformitate

cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) 

plan de învățământ

Programe postuniversitare de 20 ore

Planul de afaceri

plan de învățământ

Tehnologia informației și comunicației – aplicații Office

plan de învățământ

Arhitectura IT și tehnologia informației și comunicației orientate WEB

plan de învățământ

Tehnologia informației și comunicației pentru managementul proceselor de afaceri

plan de învățământ

Tehnologia informației și comunicatiei pentru mediul de afaceri

plan de învățământ

Tehnologia informației și comunicației pentru audit şi control

plan de învățământ

Cadrul juridic al raporturilor individuale de muncă

plan de învățământ

Contabilitatea managerială și strategiile corporative

plan de învățământ

Project management

plan de învățământ

Analiză strategică și creare de valoare

plan de învățământ

Elaborarea, implementarea şi evaluarea

procedurilor de control intern şi de audit intern 

plan de învățământ

Elaborarea, implementarea şi evaluarea

procedurilor de control intern şi de audit intern

plan de învățământ

Aplicarea pentru prima dată a standardelor

internaţionale de raportare financiară (IFRS) 

plan de învățământ

Aplicarea pentru prima dată a standardelor

internaţionale de raportare financiară (IFRS) 

plan de învățământ

Contabilitatea si fiscalitatea operaţiunilor de

fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale 

plan de învățământ

Probe, teste și proceduri de audit specifice claselor de conturi și tranzacții financiar-contabile

plan de învățământ

Analiza productivității companiilor

plan de învățământ

Analiza și evaluarea proprietăților imobiliare

plan de învățământ