Contabilitate și Informatică de Gestiune

 

Programe postuniversitare de 180 ore (80 ore curs + 100 ore seminar)

1.    Diagnosticul economico-financiar al firmei

      - plan de învățământ

2.    Dreptul raporturilor de muncă

      - plan de învățământ

3.    Guvernanță și examinări anti-fraudă

      - plan de învățământ

4.    Antreprenoriat, intraprenoriat și inovare

      - plan de învățământ

5.    Contabilitate și audit în sectorul public

      - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 90 ore (40 ore curs + 50 ore seminar)

6.    Antreprenoriat si inovare

      - plan de învățământ

7.    Intraprenoriat si inovare

      - plan de învățământ

8.    Tehnologia informației și comunicației pentru contabili

      - plan de învățământ

9.    Guvernanță anti-fraudă în sistemele bancare şi de asigurări

      - plan de învățământ

10.    Controlling-ul şi managementul performanţei

      - plan de învățământ

11.    Guvernanță anti-fraudă în instituțiile publice

      - plan de învățământ

12.   Contabilitatea și auditul instituțiilor publice

      - plan de învățământ

13.   Contabilitatea, fiscaliateatea şi dreptul afacerilor - ZI

      - plan de învățământ

14.   Contabilitatea, fiscaliateatea şi dreptul afacerilor - ID

      - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 40 ore (20 ore curs + 20 ore seminar)

15. Analiza și restructurarea economico-financiară a firmei

      - plan de învățământ

      - descrierea programului - discipline, corp profesoral, inscriere, taxe

16. Management antreprenorial

      - plan de învățământ

17. Tehnologia informației și comunicației pentru activitățile de birou

      - plan de învățământ

18. Tehnologia informației și comunicației pentru afaceri

      - plan de învățământ

19. Tehnologia informației și comunicației pentru antreprenori

      - plan de învățământ

20. Contabilitatea şi raportarea financiară

în conformitate cu directivele europene - ZI

      - plan de învățământ

21. Contabilitatea şi raportarea financiară 

în conformitate cu directivele europene - ID

      - plan de învățământ

22. Contabilitatea sectorului public în conformitate

cu regelementările naţionale şi internaţionale - ZI

      - plan de învățământ

23. Contabilitatea sectorului public în conformitate

cu regelementările naţionale şi internaţionale - ID

      - plan de învățământ

24. Contabilitate şi raportare în conformitate

cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) - ZI

      - plan de învățământ

25 Contabilitate şi raportare în conformitate

cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) - ID

      - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 20 ore (10 ore curs + 10 ore seminar)

26. Planul de afaceri

      - plan de învățământ

      - descrierea programului - discipline, corp profesoral, inscriere, taxe

27. Aptitudini personale antreprenoriale

      - plan de învățământ

28. Tehnologia informației și comunicației – aplicații Office

      - plan de învățământ

29. Arhitectura IT și tehnologia informației și comunicației orientate WEB

      - plan de învățământ

30. Tehnologia informației și comunicației pentru managementul proceselor de afaceri

      - plan de învățământ

31. Tehnologia informației și comunicatiei pentru mediul de afaceri

      - plan de învățământ

32. Tehnologia informației și comunicației pentru audit şi control

      - plan de învățământ

33. Cadrul juridic al raporturilor individuale de muncă

      - plan de învățământ

34. Contabilitatea managerială și strategiile corporative

      - plan de învățământ

35. Project management

      - plan de învățământ

36. Analiză strategică și creare de valoare

      - plan de învățământ

      - www.executiveprogram.ro

37. Elaborarea, implementarea şi evaluarea

procedurilor de control intern şi de audit intern - ZI

      - plan de învățământ

38. Elaborarea, implementarea şi evaluarea

procedurilor de control intern şi de audit intern - ID

      - plan de învățământ

39 Aplicarea pentru prima dată a standardelor

internaţionale de raportare financiară (IFRS) - ZI

      - plan de învățământ

40. Aplicarea pentru prima dată a standardelor

internaţionale de raportare financiară (IFRS) - ID

      - plan de învățământ

41. Contabilitatea si fiscalitatea operaţiunilor de

fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale - ZI

      - plan de învățământ

42. Contabilitatea si fiscalitatea operaţiunilor de

fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale - ID

      - plan de învățământ

43. Probe, teste și proceduri de audit specifice claselor de conturi și tranzacții financiar-contabile

      - plan de învățământ

44. Analiza productivității companiilor

      - plan de învățământ

45. Analiza și evaluarea proprietăților imobiliare

      - plan de învățământ