Finanțe, Asigurări, Banci și Burse de Valori

 

Programe postuniversitare de 120 ore 

1.    Evaluarea bunurilor imobile

      - plan de învățământ

2.    Evaluarea de intreprinderi, de fond de comerț și de alte active necorporale

      - plan de învățământ

3.    Evaluarea bunurilor mobile

      - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 40 ore (20 ore curs + 20 ore seminar)

4.    Politica de managementul riscului în instituțiile publice

      - plan de învățământ

5.    Managementul riscurilor operaționale și financiare

      - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 30 ore (15 ore curs + 15 ore seminar)

6.    Raportări şi modelări actuariale

      - plan de învățământ

7.    Finanțe pentru nefinanțiști

      - plan de învățământ

8.   Managementul financiar al companiilor

      - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 20 ore (10 ore curs + 10 ore seminar)

9.    Aspecte practice în actuariat

      - plan de învățământ

      - fișă de disciplină 1

      - fișă de disciplină 2

      - discipline și personal

      - descrierea programului

      - grile de competențe