Finanțe, Asigurări, Banci și Burse de Valori

 

Programe postuniversitare de 120 ore 

Evaluarea bunurilor imobile

plan de învățământ

Evaluarea de întreprinderi, de fond de comerț și de alte active necorporale

plan de învățământ

Evaluarea bunurilor mobile

plan de învățământ

Programe postuniversitare de 40 ore

Managementul riscurilor operaționale și financiare

plan de învățământ

Programe postuniversitare de 30 ore

Raportări şi modelări actuariale

plan de învățământ

Finanțe pentru nefinanțiști

- plan de învățământ

Programe postuniversitare de 20 ore

Aspecte practice în actuariat

plan de învățământ