Legislație

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, OMECTS nr. 3163/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi a celorlalte dispoziţii legale interne sau naționale în vigoare.