Management

 

Programe postuniversitare de 180 ore (80 ore curs + 100 ore seminar)

1.     Guvernare modernă şi dezvoltare locală

        - plan de învățământ

2.     Managementul organizaţiei

        - plan de învățământ

3.     Comunicare şi negociere în afaceri

        - plan de învățământ

4.     Management sanitar

        - plan de învățământ

5.     Managementul proiectelor

        - plan de învățământ

6.     Managementul resurselor umane

        - plan de învățământ

7.     Management sportiv

        - plan de învățământ

8.     Managementul informației în afaceri

        - plan de învățământ

        - fișă de disciplină 1

        - fișă de disciplină 2

        - fișă de disciplină 3

        - fișă de disciplină 4

        - fișă de disciplină 5

        - fișă de disciplină 6

        - fișă de disciplină 7

        - descrierea programului

9.     Managemenul calității proceselor

        - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 90 ore (40 ore curs + 50 ore seminar)

9.     Iniţiere în guvernare modernă şi dezvoltare locală

        - plan de învățământ

10.     Iniţiere în managementul organizaţiei

        - plan de învățământ

11.    Managementul afacerilor în mediul concurenţial

        - plan de învățământ

12.   Managementul informatizat al proceselor organizaţionale

        - plan de învățământ

13.   Managementul riscului în proiecte

        - plan de învățământ

14.   Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi negociere în afaceri

        - plan de învățământ

15.   Managementul proiectelor europene

        - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 40 ore (20 ore curs + 20 ore seminar)

16.   Sisteme informatice eco-responsabile în organizaţia durabilă

        - plan de învățământ

17.   Arta de a comunica în afaceri

        - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 30 ore (15 ore curs + 15 ore seminar)

16.   Managementul învățământului superior

        - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 20 ore (10 ore curs + 10 ore seminar)

18.   Investiţii şi achiziţii publice

        - plan de învățământ

        - detalii despre program

19.   Iniţiere în managementul proiectelor europene

        - plan de învățământ

20.   Iniţiere în management sanitar

        - plan de învățământ

21.   Iniţiere în managementul resurselor umane

        - plan de învățământ

22.   Manageri şi leadership

        - plan de învățământ

23.   Inițiere în managementul sportiv

        - plan de învățământ

24.   Management educațional pentru programele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă

        - plan de învățământ

25.     Inițiere în managemenul calității proceselor

        - plan de învățământ