Relații Economice Internaționale

 

Programe postuniversitare de 90 -189 ore 

1.    Microeconomia competitivității: firme, clustere și dezvoltare economică (Microeconomics of Competitiveness: Firms, Clusters and Economic Development)

      - plan de învățământ

      - descrierea programului

      - prezentarea programului

      - MOC Course Content

Programe postuniversitare de 40 -89 ore 

2.    Negocierea, contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import

      - plan de învățământ

3.    Comunicare în limba rusă pentru mediul de afaceri – a1

      - plan de învățământ

4.    Comunicare în limba rusă pentru mediul de afaceri – a2

      - plan de învățământ

Programe postuniversitare de 20 - 39 ore (10 ore curs + 10 ore seminar)

5.    Iniţiere în negocierea şi contractarea operaţiunilor de export-import

      - plan de învățământ