Relații Economice Internaționale

Programe postuniversitare de 90 ore 

Microeconomia competitivității: firme, clustere și dezvoltare economică (Microeconomics of Competitiveness: Firms, Clusters and Economic Development)

plan de învățământ

descrierea programului

prezentarea programului

MOC Course Content

Programe postuniversitare de 40 ore 

Negocierea, contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import

plan de învățământ

Comunicare în limba rusă pentru mediul de afaceri – a1

plan de învățământ

Comunicare în limba rusă pentru mediul de afaceri – a2

plan de învățământ

Dezvoltarea Afacerilor în mediul multinaţional (în limba engleză)

plan de învățământ

Programe postuniversitare de 20

Iniţiere în negocierea şi contractarea operaţiunilor de export-import

plan de învățământ

Negocieri şi soluţionarea conflictelor în afacerile internaţionale (în limba engleză)

plan de învățământ

Managementul riscului operaţional în afacerile internaţionale (în limba engleză)

plan de învățământ