Relații Economice Internaționale

Programe postuniversitare de pana la 90 ore 

Microeconomia competitivității: firme, clustere și dezvoltare economică (Microeconomics of Competitiveness: Firms, Clusters and Economic Development)

plan de învățământ

Guvernanță corporativă și responsabilitate socială corporativă în afacerile internaționale

plan de învățământ

Introducere în Intelligence Economic Internațional (INT-E)

plan de învățământ

Tranzacții și plasamente pe piața internă și internațională a operelor de artă (TPA)

plan de învățământ  - prezentare, inscrieri

Programe postuniversitare de 40 ore 

Negocierea, contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import

plan de învățământ

Comunicare în limba rusă pentru mediul de afaceri – a1

plan de învățământ

Comunicare în limba rusă pentru mediul de afaceri – a2

plan de învățământ

Dezvoltarea Afacerilor în mediul multinaţional (în limba engleză)

plan de învățământ

Programe postuniversitare de 30 ore 

Instrumentele derivate pe piețele financiare internaționale

plan de învățământ

Programe postuniversitare de 20

Iniţiere în negocierea şi contractarea operaţiunilor de export-import

plan de învățământ

Negocieri şi soluţionarea conflictelor în afacerile internaţionale (în limba engleză)

plan de învățământ

Managementul riscului operaţional în afacerile internaţionale (în limba engleză)

plan de învățământ