Taxe si tarife

(1) Achitarea taxei de scolarizare se realizeaza dupa înmatricularea cursantilor la programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua, integral sau în transe egale (în functie de tipologia programelor postuniversitare), la casieria ASE, dupa cum urmeaza:

a) pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă de 180 de ore – plata se realizează în două tranşe, prima (reprezentând jumătate din suma totală de plată) în termen de 15 zile de la începerea programului de studii postuniversitare în cauză, iar cea de-a II-a tranşă în a doua jumătate a derulării programului de studii postuniversitare în cauză; 

b) pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă de 90 de ore – plata se realizează în două tranşe, prima (reprezentând jumătate din suma de plata) în termen de 15 zile de la începerea desfăşurării programului de studii postuniversitare în cauză, iar cea de-a II-a tranşă înaintea începerii celui de al III-lea modul de studii; 

c) pentru programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă de 40, 30 şi 20 de ore – plata se realizează într-o singură tranşă, în prima săptămână de la începerea programului postuniversitar în cauză. 

Pentru alte tipuri de programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă sau de perfecţionare, plata se va face în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat încheiate cu asociațiile profesionale sau alți reprezentanți ai mediului de afaceri.

(2) Taxa de şcolarizare se achită la casieria A.S.E. sau prin virament în contul A.S.E. deschis la Trezoreria Sector 1, Bucureşti, CUI: 4433775, Cont nr: RO35 TREZ 7012 0F 33 0500 XXXX (ASE – curs postuniversitar ....), integral sau în tranşe egale, conform Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă; Plata se va considera efectuata la data la care suma ce reprezinta taxa de scolarizare este în contul prestatorului. Cursantul care nu îsi achita obligatiile financiare fata de ASE va fi exmatriculat.

Mai multe informatii aici.