Taxe si tarife

(1) Achitarea taxei de scolarizare se realizeaza dupa înmatricularea cursantilor la programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua, integral sau în transe egale (în functie de tipologia programelor postuniversitare), la casieria ASE, dupa cum urmeaza:

a) pentru programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua de 198 de ore – plata se realizeaza în doua transe, prima (reprezentând jumatate din suma de plata) în termen de 7 zile de la începerea programului de studii postuniversitare în cauza, iar cea de-a doua transa înaintea începerii celui de al IV-lea modul de studii;

b) pentru programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua de 180 de ore – plata se realizeaza în doua transe, prima (reprezentând jumatate din suma de plata) în termen de 7 zile de la începerea programului de studii postuniversitare în cauza, iar cea de-a doua transa înaintea începerii celui de al IV-lea modul de studii

c) pentru programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua  de 90 de ore – plata se realizeaza în doua transe, prima (reprezentând jumatate din suma de plata) în termen de 7 zile de la începerea desfasurarii programului de studii postuniversitare în cauza, iar cea de-a doua transa înaintea începerii celui de-al II-lea modul de studii;

d) pentru programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua de 40, 30 si 20 de ore – plata se realizeaza într-o singura transa, înainte de începerea desfasurarii programului postuniversitar în cauza;

e) pentru alte tipuri de programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala, plata se va face în conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat încheiate cu asociatiile profesionale sau alti reprezentanti ai mediului de afaceri.

(2) Plata se va considera efectuata la data la care suma ce reprezinta taxa de scolarizare este în contul prestatorului. Cursantul care nu îsi achita obligatiile financiare fata de ASE va fi exmatriculat.

Mai multe informatii aici.